மருத்துவக் கல்வி இயக்குநரகம் சார்பில் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் வெளியிட்டார்.


மதிப்பெண்கள் மற்றும் இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு.


CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF