தொகுத்தறி மதிப்பீடு..SUMMATIVE ASSESSMENT

1 ஆம் வகுப்பு முதல் 5ம் வகுப்பு வரை தேர்வு தேதி அறிவிப்பு-

Common Exam

தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் மற்றும் மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன இயக்குநர் அவர்களின் இணைச் செயல்முறைகள்..