இதுவரை CPS திட்டத்தின் கீழ் பணியாளர்களிடம் இருந்து பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ள மொத்த வைப்பு தொகை எவ்வளவு?

👉தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தகவல்

👉அரசு செய்தி குறிப்பு கடிதம்