கணினிமயமாக்கப்பட‌ உள்ள 30  பள்ளி பதிவேடுகள் (EMIS) பட்டியல் மற்றும் நீக்கப்பட உள்ள பதிவேடுகள் சார்ந்து மதிப்பிற்குரிய ‌ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறைகள்....CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF