👉 02/04/22 சனிக்கிழமை - தெலுங்கு வருடபிறப்பு அரசு விடுமுறை

👉 14/04/22 வியாழன் - மகா வீரர் ஜெயந்தி- அரசு விடுமுறை

👉 15/04/22 - வெள்ளி - புனித வெள்ளி - அரசு விடுமுறை


 ஏப்ரல் RL

👉 16.04.22 (சனி)- சித்ரா பவுர்ணமி

👉 28.04.22 ( வியாழன்) - ஷபே காதர்