தமிழகத்தில் ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் மே 6-ஆம் தேதி முதல் 13-ம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும் என பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிப்பு.தேர்வு இல்லை என்பது தவறான தகவல் என விளக்கம்