👆 19-ம் தேதி சனிக்கிழமை அனைத்து அரசு பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை.

20-ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை அனைத்து ஆசிரியர்களும் பள்ளிக்கு வருகை தர வேண்டும்.பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் 20-ம் தேதி நடைபெறுகிறது .

CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF