*தொடக்கக் கல்வித் துறை* 


ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கடைசி வேளை நாள் 13.05 2022.


அடுத்த கல்வியாண்டு (2022-2023) 

 ஆசிரியர்களுக்கு In service Training 13.06.2022 முதல் தொடங்கும், மாணவர்களுக்கான வகுப்பு 20.06.2022 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும்.