2021-2022 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் பொது மாறுதல் - விண்ணப்பங்கள் இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தமை- இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பணி நிரவல் மற்றும் பொது மாறுதல்- திருந்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை வெளியிடுதல் சார்ந்து தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரின் இன்றைய (15-02-2022) செயல்முறைகள்!

CLICK HERE TO DOWNLOAD