ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜன. 31 வரை விடுமுறை: பள்ளிக்கல்வித்துறை

🆎அனைத்து வகை கல்லூரிகளுக்கு ஜன. 31ம் தேதி வரை விடுமுறை: உயர்கல்வித்துறை

🆎10, 11, 12ம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் வழக்கம்போல் இயங்கும்