தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் அகவிலைப்படி உயர்வு 17% லிருந்து 31% உயர்த்தி வ‌ழங்க தமிழக அரசு உத்தரவு.

தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சி மற்றும் டி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் 3000/- அறிவிப்பு.

CLICK HERE TO DOWNLOAD - PPDF