13.11.2021 (நாளை) சனிக்கிழமை முதல் இனி வரும் அனைத்து சனிக்கிழமைகளும் அனைத்துவகை தொடக்க/நடுநிலை /உயர்நிலை / மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கும் வேலைநாட்களாகும் - வேலூர் முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் சுற்றறிக்கை.