கனமழை விடுமுறை அறிவிப்பு.(19.11.2021) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை...............1.திருவள்ளூர்  பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

2.திருப்பத்தூர்  பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

3.வேலூர்  பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

4.சென்னை  பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

5.இராணிபேட்டை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

6.காஞ்சிபுரம் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

7.விழுப்புரம்  பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

8.தர்மபுரி  பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

9.செங்கல்பட்டு  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

10.கடலூர்  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

11.கிருஷ்ணகிரி  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

12. திருவண்ணாமலை   பள்ளி , கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை