சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு கனமழையை தொடர்ந்து நாளை விடுமுறை - மாவட்ட ஆட்சியர்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு நாளை விடுமுறை - மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு கனமழையை தொடர்ந்து நாளை விடுமுறை - ஆட்சியர் உத்தரவு

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு கனமழையை தொடர்ந்து நாளை விடுமுறை - மாவட்ட ஆட்சியர்