தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள் 05.11.2021 (வெள்ளிக்கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி அரசாணை (1டி) எண்: 454, நாள்: 30-10-2021 வெளியீடு.

தமிழ்நாட்டில் தீபாவளிக்கு மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமையும் விடுமுறை என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. வியாழுக்கிழமை தீபாவளி கொண்டாடப்படும் நிலையில் வெள்ளிக்கிழமையும் விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை அறிவிப்பால் தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது.

அவ்விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில் 20-11-2021(மூன்றாம் சனிக்கிழமை ) பணிநாளாக அறிவிப்பு...


click here to download - pdf