நவம்பர் 14 ம் தினத்தன்று அனைத்து பள்ளிகளிலும் குழந்தைகள் தின விழா கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு குழந்தைகளிடையே கலைநிகழ்ச்சிகள் , பேச்சு மற்றும் கட்டுரைப்போட்டிகள் நடத்துதல் தொடர்பான தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் செயல்முறைகள்.

.com/img/a/

.com/img/a/