18.10.2021 அன்று ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கு சுழியக் கலந்தாய்வு ( Zero Vacancy Counselling ) நடக்க உள்ள நிலையில் அவர்களுக்கான வட்டார வள மையத்தில் பணியாற்றும் ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களின் காலி பணியிட விவரம் மற்றும் அவர்களது முன்னுரிமை பட்டியலில் உள்ள விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

CLICK HERE TO DOWNLOAD - BRTE SENIORITY LIST ..................

CLICK HERE TO DOWNLOAD - BRTE VACANCY LIST ..................