அக்டோபர் மாத வங்கி விடுமுறை விவரம்....

அக். 2- காந்தி ஜெயந்தி

அக். 3- ஞாயிறு

அக். 9- 2வது சனி

அக்.10- ஞாயிறு

அக்.14- ஆயுத பூஜை

அக்.15- விஜய தசமி

அக்.17- ஞாயிறு

அக்.19- மிலாடி நபி

அக்.23- 4வது சனி

அக்.24- ஞாயிறு

அக்.31- ஞாயிறு

ஆக 11 நாட்கள் வங்கி விடுமுறை.