🌻 உள்ளாட்சி தேர்தல் பயிற்சி - பகுதி 1

👉🏼வாக்குப்பதிவு நாளுக்கு முன்பு செய்ய வேண்டிய பணிகள்..


https://youtu.be/RIP7XgGrtTQ 


🌻உள்ளாட்சி தேர்தல் பயிற்சி 2021 - பகுதி 2

வாக்குப்பதிவிற்கு முன்பு செய்ய வேண்டிய பணிகள்


https://youtu.be/gs9BFTyhqvw 


🌻 உள்ளாட்சி தேர்தல் பயிற்சி 2021 - பகுதி 3

வாக்குப்பதிவின் போது செய்ய வேண்டிய பணிகள்


https://youtu.be/CIYxPLXDzE8


🌻 உள்ளாட்சி தேர்தல்  முக்கிய தகவல்கள் ....


www.tamilagaasiriyar.in