வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை நாட்கள்

செப்டம்பர் 

16.09.2021- வியாழன் –சர்ம உபகர்மா

அக்டோபர் 

06.10.2021-புதன் –மகாளய அமாவாசை

நவம்பர் 

02.11.2021-செவ்வாய்- ஆல் சோல்ஸ்டே

04.11.2021-வியாழன் – தீபாவளி நோம்பு 

19.11.2021-வெள்ளி –குருநானக் ஜெயந்தி 

19.11.2021-வெள்ளி-கார்த்திகை தீபம் 

டிசம்பர் 

20.12.2021-திங்கள்-ஆருத்ரா தரிசனம்

24.12.2021-வெள்ளி –கிறிஸ்துமஸ் ஈவ்

31.12.2021-வெள்ளி-நியூ இயர் ஈவ்

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹