பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு 365 நாளாக உயர்த்தப்பட்டது - உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு!
School Education Tamil Nadu Fundamental Rules Maternity Leave - Enhancement of Maternity Leave from 9 months ( 270 days ) to 12 months 365 days- Orders issued - Regarding .
IMG_20210920_192307