*🔴🔴தமிழகத்தில் அகவிலைப்படி உயர்வு 2022 ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்படும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின்* 


*அகவிலைப்படி உயர்வு அமல் 16 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவார்கள்* 

*