2021 செப்டம்பர் டைரி1.9.2021 புதன்கிழமை

உயர்நிலை மேல்நிலைப் பள்ளிகள் திறப்பு

4.9.2021-சனிக்கிழமை

BEO குறைதீர் கூட்டம் நாள்

5.9.2021-ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஆசிரியர் தினம்

டாக்டர். இராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த நாள்

10.9.2021-வெள்ளிக்கிழமை

விநாயகர் சதுர்த்தி- அரசு விடுமுறை

சாம உபாகர்மா - RL

11.9.2921- சனிக்கிழமை

DEO குறைதீர் கூட்டம் நாள்

15.9.2021- புதன்கிழமை

முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாதுரை பிறந்தநாள்

18.9.2021- சனிக்கிழமை

CEO குறைதீர் கூட்ட நாள்