ஆசிரியர்கள் பணி நியமனம்,  அகவிலைப்படி உயர்வு,  ஊக்க ஊதியம் மற்றும் அரசு ஊழியர் ஆசிரியர்களுக்கு 110 விதியின்கீழ் இன்று முதல்வர் அறிவித்த அறிவிப்புகள் :

click here to download - 110