கொரோனாவால் உயிரிழந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களின் விபரங்களை EMISல் பதிவு செய்ய வேண்டும்.