மத்திய அரசு ஊழியர்கள் செப்டம்பரிலிருந்து அதிகரித்த சம்பளத்தைப் பெறுவார்கள் !!!. கடந்த மாதம் அவர்களின் அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு பிறகு, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவையும் அதிகரித்துள்ளது !!!. தற்போது வரும் செப்டம்பர் 2021 மாதத்திலிருந்து, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அதிகரித்த HRA ஐப் பெறுவார்கள், அதன்படி மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரித்த சம்பளத்தைப் பெறுவார்கள் !!!. இந்த சம்பள உயர்வு செப்டம்பர் முதல் இரட்டை போனஸுடன் வரும் - DA மற்றும் HRA !!!.

மத்திய அரசின் புதிய விதியின் படி, DA (Dearness Allowance) 25 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் போது, HRAவும் அதிகரிக்கிறது !!!. அதன்படி தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் HRA ஐ 27% ஆக அதிகரித்தது. உண்மையில், Department of Expenditure 7 ஜூலை 2017 அன்று ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்தது, அதில் அகவிலைப்படி 25% ஐ தாண்டும்போது, HRA தானாகவே திருத்தப்படும் என்று கூறப்பட்டது !!!.

குடும்ப ஓய்வூதியத்தின் வரம்பை அதிகரித்துள்ளது மத்திய அரசு !!!.

 நகரங்களின் வகைகளுக்கு ஏற்ப மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு HRA வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசு முன்னதாக தெரிவித்து இருந்தது !!!. திருத்தத்திற்குப் பிறகு, X வகை நகரங்களுக்கான HRA அடிப்படை ஊதியத்தில் 27% ஆக இருக்கும், அதேபோல், Y வகை நகரங்களுக்கான HRA அடிப்படை ஊதியத்தில் 18% ஆகவும், Z வகை நகரங்களுக்கு அடிப்படை ஊதியத்தில் 9% ஆகவும் இருக்கும் !!!.

ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை 5 லட்சத்தை தாண்டினால், அது Z பிரிவில் இருந்து Y வகையாக மேம்படுத்தப்படும் !!!. அதாவது, 9% க்கு பதிலாக, 18% HRA அங்குள்ள ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் !!!. 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்கள் X பிரிவில் அடங்கும். மூன்று பிரிவுகளிலும் குறைந்தபட்ச வீட்டு வாடகை அலவன்ஸ் ரூ 5400, ரூ 3600 மற்றும் ரூ 1800 ஆக இருக்கும் !!!. Department of Expenditure படி, அகவிலைப்படி 50% ஐ எட்டும்போது, X, Y மற்றும் Z நகரங்களுக்கு HRA 30%, 20% மற்றும் 10% ஆகக் குறைக்கப்படும் !!!.

தற்போது, 7 வது ஊதியக் கமிஷன் (7 th pay commission) பே மேட்ரிக்ஸ் படி, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ .18,000/- ஆகும் !!!. இந்த அடிப்படை சம்பளமான ரூ .18,000/- இல், மத்திய ஊழியர்கள் ரூ. 3060/- ஜூன் 2021 வரை 17% வீதம் D. A. பெறுகின்றனர் !!!. ஜூலை 2021 முதல் அவர்களுக்கு இப்போது 28% அகவிலைப்படிப்படி மாதம் ரூ. 5040 கிடைக்கும் !!!. அதாவது, மாதச் சம்பளத்தில் 1980 ரூபாய் சேர்க்கப்படும் !!!.