அரசுப்பள்ளிகளில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப கூடுதல் வசதி ஏற்படுத்தி தர தலைமையாசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை 

WhatsApp%2BImage%2B2021-08-18%2Bat%2B7.37.57%2BAM