💥அரசு உதவி பெறும் தொடக்க, நடுநிலை பள்ளிகளில் 2021-22ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கு பணியாளர் நிர்ணயம் செய்தல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்! 


*25.09.2021க்குள் பணி நிரவல் பணியை முடிக்க தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு*