தமிழ் வழியில் பயின்று, குரூப் 1 தோ்வு எழுதிய தோ்வா்கள் அதற்கான சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டுமென அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.