அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 01.08.2019 நிலவரப்படி 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் 90 முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் சரண் செய்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!!! - நாள்: 04.02.2021.

Screenshot_2021-08-09-14-03-20-16_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f

Screenshot_2021-08-09-14-03-32-92_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f