உதவி பேராசிரியர் பணிக்கு முனைவர் பட்டம் பெற்றிருந்தாலும் தகுதித்தேர்வில் தேர்ச்சி கட்டாயம் - யுஜிசி அதிரடி அறிவிப்பு.