அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் தலைமை செயலாளர் சுற்றறிக்கை.