தமிழ் நாடு உயர்நிலை மேல்நிலைப்பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகம் நிறுவனத் தலைவர் முனைவர் அ மாயவன் அவர்கள்

கலந்தாய்வு தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆணையர் அவர்களுக்கு பேரியக்கம் சார்பில் அளிக்கப்பட்ட கடிதம்.