⭕ 12 ம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கு தமிழ்நாடு தொழில்நெறி வழிகாட்டுதல் கையேடு

⭕ பனிரெண்டாம் வகுப்புக்குப் பிறகு என்ன படிக்கலாம்? எந்தத் துறையைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்? ஒவ்வொரு மாணவர்களும் தங்களுடைய எதிர்காலத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டிய தருணம் இது. அவர்களுக்கான சிறந்த வழிகாட்டியாகும்

⭕ +2 க்கு பிறகு என்ன படிப்பு படிக்கலாம்

⭕ எங்கு படிக்க வேண்டும்?

⭕ இப்படிப்பிற்கு என்ன செலவாகும்?

⭕ இப்படிப்பைப் படித்தால் வேலை கிடைக்குமா?

⭕ நுழைவுத்தேர்வு எழுதி சேர வேண்டிய படிப்பு எவை?

 ⭕ 77 பக்கங்களை கொண்ட முழுமையான தகவல்கள் அடங்கிய தொகுப்பு.