15.03.2021ன் நிலவரப்படியான  (பதவி உயர்த்தப்பட்ட கண்காணிப்பாளர், முறையான கண்காணிப்பாளர், மாவட்ட கல்வி அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர்) பதவி உயர்வு தகுதி வாய்ந்தோர் பட்டியல் தயார்செய்தல் சார்ந்து தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!. (14.06.2021)