30 ஆண்டுகள் ஒரே நிலையில் பணிபுரிந்தமைக்கு  போனஸ் ஊதிய உயர்வு - பள்ளித் தலைமையாசிரியரே பெற்று வழங்கலாம் - கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்.