கோவிட் பெருந் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் விடுப்புகள் குறித்த தெளிவுரைகள் - மத்திய பணியாளர், பொது குறைதீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதியத் துறை வெளியீடு - நாள்: 07.06.2021! -COVID SPECIAL LEAVE 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD -  -COVID SPECIAL LEAVE -PDF