* மே 28, 29, 30 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற இருந்த குரூப் 1-க்கான முதன்மைத் தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு

* தேர்வு நடைபெறும் தேதி பின்னர் வெளியாகும் என அறிவிப்பு