முதல்வர் நிவாரண நிதிக்கு ஒரு நாள் ஊதியத்தை பிடித்தம் செய்ய அரசாணை வெளியிட ஆசிரியர் கூட்டணி கோரிக்கை