*தமிழ்நாடு ஆசிரியர் முன்னேற்ற சங்கத்தின் தன்னிகரில்லாத மாநில செயலாளர்....


*ஆசிரியர் பேரினப் போராளி...


*ஜாக்டோஜியோ வின் உயர்மட்டக்குழு உறுப்பினர்....


*ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளியின் தலைமையாசிரியர்


*எங்கள் பேரன்புக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய அருமை சகோதரர்


*அண்ணன் திரு.ஏ.இரமேஷ் அவர்கள்


*கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக நம்மைவிட்டு பிரிந்தார்...


*இனி இவரைப்போன்ற செயல்வீரரை எங்கு காண்போம்....


*அன்னாரின் மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்...


*எப்படி தேற்றுவது... நாம் எப்படி தேற்றிக்கொள்வது ... ஒன்றும் சொல்ல இயலவில்லையே...


*போய்வா செயல்வீரரே....


*உம் #மறைவு ஆசிரியர் பேரினத்திற்கும் தமிழ்நாடு #ஆசிரியர் முன்னேற்ற சங்கத்திற்கும் #ஜாக்டோஜியோ பேரமைப்புக்கும் பெரும் இழப்பு....


*என்றும் நீங்கள் மறையாமல் வாழ்வீர் அனைத்து ஆசிரியர்களின் மனதிலும்...   உங்கள் மாணவர்களின் நினைவிலும்.....


*தான் பணியாற்றிய பள்ளி மாவட்டத்திலேயே சிறந்த பள்ளியாக உயர்த்த உழைத்த ஆசானே தலைமை ஆசானே... போய்வா..


*என்றும் உம் நினைவோடு நாங்கள் அனைவரும்...


தமிழ்நாடு ஆசிரியர் முன்னேற்ற சங்கம்