எங்கள் தண்டராம்பட்டு ஒன்றிய 167 அரசுபள்ளி ஆசிரியர்கள் ஒன்றிணைந்து திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனையில் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி அலகினை ஏற்படுத்தும் உயிர்காக்கும் உன்னத பணிக்கு  ₹3,05,001/- (ரூபாய் மூன்று இலட்சத்து ஐயாயிரத்து ஒன்று மட்டும்) அளித்துள்ளோம், இந்த குறுகிய காலத்தில் மனமுவந்து உதவிபுரிந்த எங்களின் அத்துனை ஆசிரிய சொந்தங்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...  

இந்த பணியை முன்னெடுத்து செய்துகொண்டிருக்கு Rotary Club of Tiruvannamalai Pride அமைப்பினருக்ககும், இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு வழங்கிய Aswin Krishnakumar   DrMadan Natarajan Sundara Pandiyan Karthick Sri Vidhya Bankers  and team அனைவருக்கும், இந்த உயிர்காக்கும் உன்னத பணியினை வெற்றிகரமாக முடிக்க வாழ்த்துகள்...