ஆசிரியர்களுக்கு மானிய ஊதியம் தொடர்ந்து பெற்றுத்தர ₹ 2.50 லட்சம்   லஞ்சம்  வாங்கிய மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலர் & இணை மறுவாழ்வு அலுவலர் கைது

226b5ec5-7430-4589-a42b-973c8512a818