தமிழ்நாடு சட்ட மன்ற தேர்தல் - 2021 - Booth Slip - விநியோகம் செய்வதற்கான மதிப்பூதியம் குறித்து - தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம்  2005 ன் கீழ் அளித்த தகவல்