12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணையில் மாற்றம் - அரசு தேர்வுகள் இயக்கம் அறிவிப்பு.

HSE 2ND YEAR -2021 - PRESS NOTIFICATION - for language examination postponed  - CLICK HERE TO DOWNLOAD