10.03.2020 க்கு முன்னர் ஊக்க ஊதியம் பெற தகுதியுள்ள 105+128 இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்களுக்கு ஊக்க ஊதிய வழங்க அரசு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

(ஆசிரியர்களுக்கு இதுவரை கடிதம் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை)


click here to download - apporval of increment order....................