ஆதிதிராவிடர் நலப் பள்ளிகள் - ஆசிரியர் மாணவர் விகிதாச்சார அடிப்படையில் உபரியாக கண்டறியப்பட்ட இடைநிலை & பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களை பணி நிரவல் செய்தல் - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - ஆணைகள் வெளியிப்படுகின்றன- அரசாணை எண் 25 -நாள் 8.2.2021


CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF