விலைவாசி உயர்வு அடிப்படையில், அரசு அளிக்க வேண்டிய அகவிலைப்படி உயர்வு விவரம்:


01.07.2019 - 17


01.01.2020 - 21%


01.07.2020 - 24%


01.01.2021 - 28%


01.07.2021 - 31% or 32%


கொரோனா பாதிப்பால், 01.01.2020 முதல் 30.06.2021 வரை அகவிலைப்படி உயர்வு நிறுத்தம் செய்யப் பட்டுள்ளது.