மத்திய மீன்வளம், கால்நடைத்துறையில் பணியாற்றி வந்தவர்

நாளை காலை 7 மணிக்கு பதவியேற்கிறார்

தலைமை செயலாளர் சண்முகம் ஓய்வு பெறுவதை அடுத்து ராஜீவ் ரஞ்சன் நியமனம்