பத்தாம் வகுப்பு கணிதம்


தமிழக அரசின் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம்: 2020-21 இன் படி, இந்த வருட பொதுத்தேர்வுக்கு உரிய வினாக்களின் தொகுப்பு.

CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF