தமிழ்நாடு காவல்துறை தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கு தேர்வு நுழைவுச்சீட்டு வெளியாகியுள்ளது. பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்.

தேர்வில் வெற்றி பெற அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்CLICK HERE - LINK